Vybavujete dům? Co s obaly od nábytku?

S rychlým tempem moderního života se množství odpadu zvyšuje a s tím jsou popelnice přeplněny. Mezi největší zdroje odpadu patří obaly od nového nábytku. Tyto obaly mohou být obrovské a zaberou hodně místa v popelnici, což může být problém v oblastech s omezeným odpadovým prostorem. Existuje několik způsobů, jak zlikvidovat obaly od nového nábytku ekologicky a odpovědně.

Recyklace

Recyklace je nejekologičtější způsob, jak zlikvidovat obaly od nového nábytku. Pokud máte obal z lepenky, papíru nebo kartonu, můžete ho jednoduše složit a recyklovat. Pokud obal obsahuje plastové části, musíte se ujistit, zda lze recyklovat. Některá města a obce mají specializované sběrné nádoby na recyklaci plastů.

Opětovné použití

Další možností je opětovné použití obalů od nového nábytku. Například obaly z velkých nábytkových kusů, jako jsou postele a matrace, mohou být využity jako podložka pro malování nebo k ochraně podlahy při malování. Obaly z polstrování mohou být použity jako izolace při stavbě nebo renovaci. Pokud máte kreativní nápady, můžete také obaly použít k vytvoření recyklovaného umění.

Zkrácení velikosti obalu

Další možností je zkrátit velikost obalu. Pokud máte nábytek, který byl dodán v obrovské krabici, můžete zvážit rozdělení nábytku na menší části a zkrácení velikosti obalu tak, aby se vešel do popelnice. Pokud se jedná o polstrování, můžete jej složit nebo rozložit a vytvořit tak menší obal.

Pojďme se podívat na to, jak se správně recyklují a zmenšují staré krabice

Likvidace

Poslední možností je likvidace obalu od nového nábytku. Pokud jste již vyzkoušeli recyklaci, opětovné použití a zkrácení velikosti obalu a stále máte obrovský kus obalu, můžete jej vyhodit do odpadu. Měli byste si být ale vědomi tím, že přispíváte k množství odpadu na skládkách.

Závěrem

Lze říci, že obaly od nábytku nemusíme hned vyhazovat, ale můžeme je opětovně využívat a přispět tak udržitelnosti a k čistotě našeho okolí.

Podobné příspěvky