dřevěné peletky

Jak si doma vyrobit dřevěné peletky na topení?

K výrobě dřevěných pelet je třeba použít speciální zařízení, které se nazývá peletovací lis. Základem pro výrobu peletek jsou suché dřevní třísky, které se v lisu lisují do kulatých peletek.

Postup výroby peletek je následující:

  1. Získání suchých dřevních třísek. Ty se dají zakoupit nebo vytvořit z vlastního dřeva pomocí dřevovláknitých lisů.
  2. Příprava třísek na lisování. Dřevní třísky je třeba rozemlet na menší kousky a usušit na dostatečnou vlhkost (asi 10 %).
  3. Naplnění peletovacího lisu. Suché třísky se vloží do peletovacího lisu, kde se pod vysokým tlakem stlačí do kulatých peletek.
  4. Sušení a skladování. Nově vytvořené peletky se nechají usušit, aby se snížila jejich vlhkost a zvýšila výhřevnost. Poté se mohou skladovat a používat jako palivo.

Při výrobě peletek je důležité dodržovat určitá bezpečnostní opatření, jako například používat ochranné brýle a rukavice. Je také dobré si přečíst návod k obsluze peletovacího lisu a postupovat podle něj.

Cena výroby peletek závisí na několika faktorech, jako je cena surovin, energie a vody potřebné k výrobě, náklady na pořízení peletovacího lisu a na údržbu zařízení. Cena hotových peletek závisí na mnoha faktorech, jako je druh dřeva, kvalita peletek, množství zakoupených peletek a tržní síla.

Obecně platí, že nákup hotových peletek je často levnější a pohodlnější než výroba vlastních peletek, zejména pokud vlastníte menší množství palivového dřeva. Velikost balíků peletek a ceny se mohou lišit v závislosti na dodavateli, kvalitě peletek a regionu.

Cena výroby peletekCena peletek v obchodě
Cena za 1 tunu3000 – 5000 Kč4500 – 6000 Kč
Velikost baleníZávisí na množství vyrobených peletek a velikosti balení. Například 15 kg, 20 kg, 25 kg nebo větší velikostiObvykle 15 kg, 20 kg, 25 kg nebo větší balení v závislosti na prodejci
Vlastní výrobaInvestice do peletovacího lisu a náklady na energii, vodu a údržbuNákladnější pro menší požadavky na palivo, ale může být levnější pro větší množství

Výroba peletek zpravidla vyžaduje investici do peletovacího lisu, což může být nákladné. Výhodou výroby vlastních peletek je však to, že můžete získat kvalitní peletky z vlastního dřeva, což je méně zátěžové pro životní prostředí, než pokud by se dřevo muselo transportovat na velké vzdálenosti.

detail dřevěných peletek

Pokud se rozhodnete pro výrobu peletek, bude záviset na velikosti pelet a požadovaném množství, jaké bude celkové náklady na výrobu a nakládání s nimi. Obecně platí, že balení peletek koupených v obchodě jsou větší než ty, které lze vyrábět doma pomocí peletovacího lisu, což může být výhodné při větších požadavcích na palivo.

PalivoVýhřevnost (kWh/kg)Porovnání s vytápěním dřevem, plynem, uhlím a jinými médii
Dřevěné pelety4,8 – 5,5 kWh/kgPodobná výhřevnost jako u suchého dřeva, ale s větší účinností spalování a nižším obsahem vlhkosti
Suché dřevo3,5 – 4,5 kWh/kgMéně účinné než pelety, ale mohou být levnější, pokud máte přístup k levným surovinám
Zemní plyn13,9 kWh/m3Má nejvyšší výhřevnost ze všech paliv, ale závisí na mnoha faktorech, včetně ceny a dostupnosti
Uhlí7,0 – 9,2 kWh/kgMá vysokou výhřevnost, ale spalování uhlí může být škodlivé pro životní prostředí
Elektřina0,9 – 3,6 kWh/kgMá nízkou výhřevnost a je často dražší než jiná paliva

Zdroj obrázků: pixabay.com

Podobné příspěvky