rekuperační systém

Jak funguje rekuperace?

Rekuperace je proces získávání tepla z odpadního vzduchu a jeho předávání do čerstvého přívodního vzduchu v budově. To pomáhá snižovat energetickou náročnost větrání a zlepšuje energetickou účinnost budovy. Rekuperační jednotka filtruje a recykluje vzduch, což zvyšuje kvalitu vzduchu v budově.

Rekuperace se používá především v budovách s moderními větracími systémy, jako jsou pasivní a nízkoenergetické domy, kancelářské budovy, průmyslové haly a školy. Rekuperační systém zajišťuje obnovu tepla z odpadního vzduchu, což snižuje energetickou náročnost větrání a zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí. Rekuperační jednotka umožňuje zpětné získání a využití tepla z odpadního vzduchu pro ohřev čerstvého vzduchu přiváděného do budovy. To může významně snížit energetickou náročnost vytápění a chlazení budovy a zlepšit komfort uživatelů.

ventilace

Lidé by se měli zajímat o rekuperaci, protože tím získají několik výhod:

  1. Úspora energie: Rekuperace umožňuje obnovu tepla z odpadního vzduchu, což snižuje energetickou náročnost vytápění a chlazení budovy. To může pomoci snížit náklady na energii.
  2. Zlepšení kvality vzduchu: Rekuperační jednotka filtruje vzduch, což zlepšuje kvalitu vzduchu v budově a snižuje množství prachu, pylů a alergenů v ovzduší.
  3. Větší komfort: Rekuperace umožňuje udržovat konstantní teplotu a vlhkost v místnosti, což vede k většímu komfortu pro uživatele.
  4. Ochrana životního prostředí: Rekuperace snižuje emise CO2 a dalších skleníkových plynů, což přispívá k ochraně životního prostředí.

Celkově lze říci, že rekuperace je moderní a účinná technologie, která přináší mnoho výhod pro uživatele a také přispívá k ochraně životního prostředí.

Cena investice do rekuperace se může výrazně lišit v závislosti na velikosti budovy a složitosti instalace. Obecně lze říci, že pořizovací náklady mohou být vyšší než u tradičních větracích systémů, ale úspory na energiích a nákladech na vytápění a chlazení mohou být v průběhu času výrazné. Cena instalace rekuperační jednotky pro rodinný dům může být v řádu několika desítek tisíc korun, ale pro větší budovy mohou být náklady na řád statisíců nebo dokonce milionů korun.

rekuperační systémy v budově

Pro instalaci rekuperace je potřeba rekuperační jednotka, potrubí a ventilační prvky pro přívod a odvod vzduchu. Instalaci rekuperace by měl provádět kvalifikovaný odborník s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi. Je také důležité, aby byla provedena kvalitní projekce systému a volba vhodného typu rekuperační jednotky pro konkrétní potřeby budovy.

Samotná údržba rekuperačního systému není příliš náročná a zahrnuje pravidelné výměny filtrů a kontrolu stavu potrubí. Je také důležité pravidelně čistit rekuperační jednotku a zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu.

Následující tabulka obsahuje srovnání nákladů a úspor pro různé způsoby vytápění a větrání.

Způsob vytápění / větráníNáklady na instalaciRoční náklady na energiiRoční úspory na energiiNávratnost investice
Elektrické vytápění / konvenční větráníNízkéVysokéNízkéN/A
Plynové vytápění / konvenční větráníStředníStředníStřední10-15 let
Tepelné čerpadlo / konvenční větráníVysokéNízkéVysoké15-20 let
Tepelné čerpadlo s rekuperacíVelmi vysokéNízkéVelmi vysoké8-12 let

V této tabulce můžeme vidět, že náklady na instalaci rekuperace jsou vysoké, ale roční úspory na energii mohou být také velmi vysoké a návratnost investice může být relativně krátká. Nicméně, každý případ je jiný a výsledky se mohou lišit. Je důležité provést důkladnou analýzu nákladů a úspor pro konkrétní budovu, aby se určila optimální strategie pro vytápění a větrání.

Zdroj obrázků: pixabay.com

Podobné příspěvky