střešní krokve

Co je to krokev ve střešní konstrukci?

Krokev je součástí střešní konstrukce a slouží k přenášení váhy střešního pláště a sněhu na vazníky a poté na stěny nebo sloupy domu. Jedná se o dřevěnou příčnou vazbu mezi vazníky, která je umístěna v rovině střechy. Krokev má tvar trámu a může být buď jednoduchá nebo složitá, například v podobě oblouku.

Krokev se obvykle vyrábí z pevného, odolného a suchého dřeva, jako je smrk, borovice nebo dub. Je důležité, aby byla správně dimenzována a umístěna na správném místě, aby mohla bezpečně přenášet váhu střechy a sněhu na vazníky. Pokud není krokev dostatečně silná, může dojít k jejímu prasknutí a k zhroucení střechy.

Krokev se vyrábí na míru podle rozměrů a tvaru střechy, kterou má nese. Je také možné ji zakoupit již hotovou. Při stavbě střechy je důležité zajistit, aby byla krokev správně umístěna, například tak, aby byla vodorovná, aby mohla plnit svou funkci. Krokev je jedním ze základních prvků střešní konstrukce a její správná volba a montáž je klíčová pro bezpečnost a stabilitu celé střechy.

Pro vytvoření krokve jsou potřeba následující materiály a nástroje:

  1. Dřevo – krokvové trámy se nejčastěji vyrábějí ze smrkového nebo borového dřeva, ale mohou být také vyrobeny z jiných druhů dřeva, jako je například dub. Pro výrobu krokví je třeba použít suché, kvalitní a odolné dřevo.
  2. Nástroje – pro řezání, broušení a frézování dřeva je potřeba řada nástrojů, jako jsou pily, hoblice, vrtačky a ruční nástroje.
  3. Krokvové spojovací prvky – pro upevnění krokví na vazníky a spojování krokví mezi sebou jsou potřeba speciální spojovací prvky, jako jsou krokové háky, šrouby a hřebíky.
  4. Projekční výkres – krokve by měly být navrženy a vyrobeny podle projektu a výkresu střechy, aby byla zajištěna bezpečnost a stabilita celé střešní konstrukce.

Pro správné vytvoření krokve je také důležité mít znalosti a zkušenosti s dřevařskými pracemi a stavebními technikami, neboť špatně vyrobené nebo umístěné krokve mohou vést k poškození střechy nebo dokonce k ohrožení bezpečnosti obyvatel domu.

Zdroj obrázků: pixabay.com

Podobné příspěvky